Het waarborgen van privacy

Jan de Vries | 11 juli 2017

Privacy is erg belangrijk zowel voor scholen als voor Foleta en bij de wet geregeld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is de Nederlandse uitwerking van de Europese Privacyrichtlijn.
De Wbp bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken ervan. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens met behulp van een computer. Bij de inzet van cloud computing hebben deze regels extra aandacht nodig.

Europese privacywetgeving

Elke Europese lidstaat heeft op basis van deze richtlijn zijn eigen privacywet opgesteld. Dit betekent dat de privacywetgeving in de verschillenden Europese lidstaten niet helemaal gelijk is. Om de onderlinge verschillen gelijk te trekken is een Europese privacy verordening ontworpen. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in mei 2016 vastgesteld en zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn. Vanaf dat moment is in de hele Europese Unie één privacyregeling van toepassing zijn.

Wat betekent dit voor u?

Om de privacy te blijven waarborgen zijn we genoodzaakt om veranderingen door te voeren. De volgende gegevens worden per 1 oktober 2017 uit Foleta verwijderd: telefoon, titelatuur, straat, nummer en toevoeging, postcode, plaats, 2e telefoon, mobiel werk, mobiel prive, 2e e-mail.

Gevolgen

De aanpassingen zullen gevolgen hebben voor de gegevens in menu G1.1.2 en rapporten S4.1.18 en S4.2.5.

Gegevens veiligstellen

Alle bovengenoemde gegevens zullen per 1 oktober worden verwijderd. We kunnen ons voorstellen dat u de te verwijderen gegevens wilt bewaren. Dit is mogelijk door voor 1 oktober gebruik te maken van de Excel rapporten van S4.1.12.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen in support: support.foleta.nl