Het toedelen van lessen en taken

Jan de Vries | 12 april 2018

Zodra duidelijk is hoeveel lessen en taken er in het nieuwe schooljaar nodig zijn kan het puzzelen beginnen. Alle lessen en taken moeten immers optimaal verdeeld worden over de medewerkers. Daarbij spelen onderwijskundige afwegingen voor het gekozen onderwijs uiteraard een grote rol. Foleta levert u de handvatten om deze puzzel goed te kunnen maken.

Grote en persoonsgebonden taken

Het lijkt logisch om nu te starten met het toedelen van de lessen aan de secties. Maar eerst delen we de persoonsgebonden taken toe. Dat zijn de taken die per se door een bepaalde docent gedaan moeten worden. Zoals voorzitter van de MR. Het kan tot gevolg hebben dat medewerkers die persoonsgebonden taken voor hun rekening nemen het maximale aantal lessen dat bij hun aanstelling hoort niet kunnen verzorgen.

Toedelen lessen

Na toedeling van deze taken kan er in S3.1.2 gestart worden met het toedelen van de lessen. Aan de hand van de rij saldo wordt duidelijk voor welke sectie er een overschot of tekort aan docenten ontstaat. Door 1 of 2 keer te klikken op saldo wordt er gesorteerd op saldo. Aan de hand van de kolom saldo in combinatie met de kolom marge wordt duidelijk bij welke docent er nog ruimte in de formatie is. Docenten waarbij geen ruimte meer is komen zo ook in beeld. Door telkens heen en weer te gaan tussen S3.1.1 en S3.1.2 zal stap voor stap het hele formatieplaatje gevuld worden.

Werkwijze MBO

MBO’s beginnen met S3.1.3 in plaats van S3.1.2, waarbij er in zowel S3.1.1 als in S3.1.3 de extra mogelijkheid is om op het 1200 compartiment te sturen. Deze functionaliteit is nieuw met ingang van de release van maart 2018. Klik op de link voor verdere uitleg.

Wellicht voor u interessant

Het artikel Leerlingaantallen en het samenvoegen groepen.