Het formatieoverzicht: uw formatie in balans

Marian Hoekstra | 05 maart 2018

In deze periode van het schooljaar bent u druk bezig met de prognoses van de leerlingenaantallen, welke taken er komend schooljaar allemaal zijn en vele andere zaken. Het is dan van belang om te weten of datgene wat u wilt met de school ook financieel mogelijk is. U wilt er niet pas in september achter komen, dat er toch meer mensen aangesteld zijn, dan er volgens de begroting mogelijk was.

De juiste beslissingen nemen voor komend schooljaar

In het formatieoverzicht (S2.4.2) staan alle gegevens die u nodig heeft om de juiste beslissingen op het gebied van personele bezetting te nemen voor komend schooljaar.
Het gaat daarbij om beslissingen over het splitsen of juist samenvoegen van klassen en groepen, de financiële ruimte voor het faciliteren van onderwijsontwikkeling en de mogelijke keus om te bezuinigen op bepaalde taken.

Budget Benodigd Aangesteld

In het formatieoverzicht vindt u het blauw omkaderde deel Benodigd. Hier staat hoeveel fte u netto nodig heeft om op basis van de huidige prognose alle lessen en taken uit te voeren die u gepland heeft staan.

 

Als er iets verandert in de leerlingenaantallen, lessentabel of het aantal taken, ziet u dat het aantal benodigde fte’s onmiddellijk mee verandert. Zo ziet u direct het effect van bepaalde maatregelen. Splitst u een klas, dan stijgt het benodigde aantal fte met ruim één; bezuinigt u op taken, dan daalt het aantal fte.

 

Wanneer u het taakbeleid wilt veranderen is het raadzaam om een scenario aan te maken met dat aangepaste taakbeleid. U ziet dan in één oogopslag wat het effect is van de aanpassing op de benodigde fte’s.

 

Bij Budget staat het aantal euro’s en het aantal netto fte dat beschikbaar is. Het is van belang om ervoor te zorgen dat Benodigd niet over het Budget heen gaat. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook, echter komt dat in de praktijk helaas minder vaak voor.

 

Bij Aangesteld staat vermeld hoeveel netto fte er op dit moment voor volgend jaar is aangesteld en hoeveel euro’s daarmee gemoeid zijn.

 

Het verschil tussen Benodigd en Aangesteld geeft aan hoeveel fte aan vacatures nog vervuld moeten worden. Bij het invullen van de vacatures zal Aangesteld omhooggaan.

 

Uiteindelijk zullen Budget, Benodigd en Aangesteld met elkaar in evenwicht moeten zijn dan is uw formatie in balans.

Wellicht ook interessant

Het artikel De januaribrief het verwerken van de informatie