Het Foleta nieuws van december 2019

Felix Maseland | 20 december 2019

Allereerst wensen de medewerkers van Foleta u prettige feestdagen!

Nieuwe applicatie: Foleta Keuzevak

Op de gebruikersdag van 22 januari presenteert Foleta de nieuwe applicatie Keuzevak. Met behulp van deze applicatie kunnen leerlingen zelf één of meerdere vakkenpakketten kiezen. Mentoren of afdelingsleiders kunnen per leerling aangeven naar welke opleiding(en) leerlingen mogelijk doorstromen. Door deze gegevens te combineren kunnen scholen snel en eenvoudig de prognose in Foleta op orde brengen.
 

Gebruikersdag 22 januari 2020 

Onderwijs iedere dag anders! Foleta speelt hierop in met een aantal nieuwe diensten en uitbreiding van functionaliteiten. Tijdens de gebruikersdag van 2020 zal de nieuwe applicatie waarin leerlingen online hun eigen vakkenpakket kunnen samenstellen gepresenteerd worden. 

Naast de gezamenlijke opening zijn er sessies met verschillende onderwerpen waarvoor u zich kunt inschrijven. Uiteraard is er deze dag volop gelegenheid om van gedachten te wisselen met onze accountmanagers, ontwikkelaars en collega's.


> Lees meer en schrijf u in
 

Digitale facturatie en controleren 


Zelf beheren
Is uw school verhuisd? Of wilt u uw e-mailadres aanpassen? Vanaf nu kunt u uw factuurgegevens zelf beheren in Foleta. Dat is wel zo gemakkelijk!


> Lees verder


Controleren
Om er voor te zorgen dat uw factuur in de juiste inbox terecht komt, vragen wij u om uw gegevens te controleren. Deze vindt u in Foleta en zijn door ons, op basis van uw huidige gegevens, voor ingevuld. Mochten er gegevens ontbreken of gewijzigd zijn, dan kunt u deze zelf corrigeren. Alvast bedankt!


> Lees verder over scholengroep / school


Contactpersonen
Tot slot is het vanaf nu mogelijk om per scholengroep en/of school een aantal contactpersonen op te geven, zodat wij bij updates, uitbreidingen, wijzigingen en storingen contact op kunnen nemen met de daarvoor aangewezen persoon.


> Lees verder over scholengroep / school
 

Foleta op congres HRM & het Onderwijs

Op het congres HRM & het Onderwijs hebben foletamedewerkers Marian Hoekstra en Jan de Vries een workshop verzorgd over de effecten van onderwijsveranderingen.

Thema van het congres was: van toekomstbestendig naar toekomstlenig onderwijs.
Met daarbij de vraag: Is HR klaar om te wenden?

Na een plenair gedeelte met een keynote van Hans van Breukelen en Benno Diederiks (Maak je comeback! Veerkrachtig en vitaal onderwijs creëer je zelf!) en een informatiemarkt waren er twee rondes van workshops.

Jan de Vries op het HRM Congres
Jan de Vries spreekt op congres HRM & het Onderwijs


De workshop van Foleta had als titel: De effecten van onderwijsveranderingen

Aan de hand van vijf onderwijsveranderingen werd het effect bekeken op de lenigheid van de medewerker, de lenigheid en de organiseerbaarheid van de organisatie en de kosten.

 

De vijf veranderingen die tegen het licht gehouden werden, waren:

Natuurlijk werd dit bekeken vanuit de theoretische effecten, maar daarnaast ook hoe een en ander in de praktijk was uitgepakt. Daarbij bleek, dat onder andere de meerjarenprognose van Foleta een instrument is, dat goed gebruikt kan worden om de effecten van maatregelen te illustreren.

Per item werd gevraagd of HR bij deze veranderingen betrokken was geweest en of HR bij deze verandering betrokken had willen worden.

 

Samen met de aanwezigen werd aan het eind het volgende geconcludeerd:

 

Samenwerking Foleta - Xedule 

Bij een aantal gemeenschappelijke klanten van Foleta en Xedule is gebleken dat de beide applicaties elkaar goed aanvullen. Foleta en Xedule starten daarom in januari met de ontwikkeling van de koppeling tussen beide systemen zodat de gegevens die in Foleta staan door middel van een API koppeling in Xedule beschikbaar komen.

Nadat er geroosterd is in Xedule, vindt er een vergelijking plaats tussen Foleta en Xedule om na te gaan of hetgeen er gepland is in Foleta ook daadwerkelijk is gerealiseerd in het rooster. De verwachting is dat deze functionaliteit in het voorjaar beschikbaar komt. Op dit moment is een zelfde soort koppeling al beschikbaar voor gebruikers van Foleta die ook gebruik maken van WebUntis of Zermelo.