Goed voorbereid naar schooljaar 2018/2019

Felix Maseland | 05 december 2017

Met de kerstvakantie voor de deur zit een flink deel van het lopende schooljaar er alweer op. De voorbereidingen voor schooljaar 2018-2019 gaan intussen gestaag door. Voor je het weet zijn de stappen in het formatieproces al zo vergevorderd dat aanpassingen voor het nieuwe schooljaar niet meer gedaan kunnen worden.

Elk schooljaar is weer anders

De formatieplanning voor 2018 - 2019 is alweer in volle gang. Een valkuil bij de formatieplanning van een nieuw schooljaar is dat het een kopie is van het voorgaande schooljaar en vervolgens een beetje wordt bijgesteld. Snel gaat men met de planning aan de slag. Maar is dat wel verstandig?
Moeten aannames uit het verleden die niet meer relevant zijn of zelfs onjuist, in het nieuwe schooljaar worden doorgezet? Zo is de cao is de afgelopen jaren een aantal keren aangepast en is het onderwijs volop in beweging. Sluit de formatieplanning daar wel op aan? 
De planning van het nieuwe schooljaar is een ideaal moment om een en ander aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Foleta helpt u hierbij

Nieuwe keuzes zullen gemaakt moeten worden want elk schooljaar is weer anders. Daarbij kunt u beschikken over verschillende hulpmiddelen.

Scenario’s gebruiken

Een scenario is een kopie van het huidige schooljaar. Daar verandert u lessentabellen, opleidingen, taakbeleid of wat dan ook.
Daarmee kunt u vragen beantwoorden zoals: "Sluit de hoeveelheid formatie die nodig is aan op de omvang en de kosten van het zittende personeel?".  Onmiddellijk ziet u de effecten van het gewijzigde beleid.
Het gebruik van scenario’s is overigens steeds eenvoudiger geworden. U kunt zelf scenario’s maken, verwijderen en hernoemen.

Benchmark

Welke aanpassingen zijn gewenst? Daarbij helpt het dat u weet waarin uw school afwijkt van andere scholen. De benchmark laat die verschillen zien en op basis daarvan kunt u een andere inrichting overwegen. Met scenario’s kunt u de gevolgen ervan doorberekenen.

Tijdigheid

Nogmaals: wacht er niet te lang mee: Reken de nieuwe plannen op tijd door. Hoe eerder u bijvoorbeeld de MR kunt betrekken bij de nieuwe inrichting, hoe groter de kans dat u samen met hen tot breed gedragen oplossingen komt.
 

Eerder verschenen de artikelen Financien in Foleta en Kopieren schooljaar, nu al?!