Foleta het hele jaar door!

Felix Maseland | 09 september 2020

De eerste nieuwsbrief van Foleta in schooljaar 2020-2021. De scholen zijn inmiddels weer begonnen.

De afgelopen periode hebben we geconstateerd dat verschillende gebruikers niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden die Foleta kent. Het programma heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Naast de bekende onderdelen gaat het over bijvoorbeeld de volgende items:

Kortom met Foleta beschikt u over een management instrument om de formatie door te rekenen met daarbij een arsenaal aan mogelijkheden om het formatieproces in al zijn aspecten uit te voeren met minimale administratieve lasten en maximale mogelijkheden tot het krijgen van inzicht in de verschillende onderdelen.


Tijdens de keynote van de gebruikersdag in januari 2020 stond op een van de sheets:“Iedere gebruiker heeft zijn eigen expertise gebied in Foleta” en op een andere sheet:“Iedereen werkt aan hetzelfde formatieproces in de verschillende onderdelen”.Dit betekent in de praktijk dat veel mensen binnen de scholen met de formatie bezig zijn, er veel onderling gecommuniceerd wordt en het van groot belang is dat men het over hetzelfde heeft. De formatie komt tot stand door samenwerking tussen deze individuen.


Gedurende het schooljaar komen verschillende aspecten van het formatieproces aan bod. Dit start in september met de evaluatie van het afgelopen schooljaar; in oktober en november is de meerjarenleerlingprognose van belang in voorbereiding op het maken van de begroting. Zo is er iedere maand wel een formatieonderwerp dat nader bekeken dient te worden. Een belangrijk terugkerend onderwerp daarbij is: is de formatie nog in balans? Is het budget gelijk aan wat er nodig is? En zijn ook de juiste mensen beschikbaar om hetgeen er nodig is uit te voeren? Dit alles in fte’s en in €! Het volgende doel is natuurlijk zorgdragen dat aan het einde van het formatieproces de juiste gegevens beschikbaar zijn waarmee een rooster gemaakt kan worden.


Foleta geeft gedurende het jaar cursussen betreffende de onderdelen die op dat moment van belang zijn voor het formatieproces. Zie https://foleta.nl/cursussen voor meer informatie over de cursussen.
Dit jaar zullen er daarnaast regelmatig webinars gegeven worden. De eerste webinar zal plaatsvinden op vrijdag 25 september van 14.30-15.30 uur en heeft als onderwerpen ‘de evaluatie van het formatieproces’ en ‘vervangingen’. Nadere details over de webinars, de inschrijving, de data en de onderwerpen volgen.

Deze eerste nieuwsbrief van 2020 is verstuurd naar een grote groep gebruikers van Foleta die een rol binnen het formatieproces hebben. Via de nieuwsbrieven en de site van Foleta proberen we u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van Foleta. Als u de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen dan is hier beschreven hoe u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.