Een andere invulling van de lessentabel: bij Innova - Het Stedelijk Lyceum doen ze het!

Kelly Deckers | 14 december 2021

“Foleta geeft inzicht in hoeveel ruimte een docent heeft, wanneer er iets met zijn taken gedaan moet worden en zelfs wanneer hij of zij minder lessen moet gaan geven. Het is ondenkbaar om zonder Foleta te werken.”

Ron Löbker, Directeur bij Innova – Het Stedelijk Lyceum

 

Innova – Het Stedelijk Lyceum in Enschede biedt leerlingen mavo en onderbouw havo-onderwijs aan. Het onderwijsconcept binnen Innova wordt benaderd vanuit de visie om de leerling centraal te stellen. De school is een voorloper op het gebied van gepersonaliseerd leren. Ron Löbker, Directeur bij Innova: “we geven geen les meer volgens de traditionele manier. We leveren maatwerk waarbij de leerling zijn of haar doelen kan realiseren binnen een bepaald vak.” Daarnaast wordt iedere leerling individueel getoetst en heeft een eigen coach die dagelijks met de leerling contact heeft. Ook heeft de leerling één keer per week individueel een coachsessie waarbij zijn of haar ‘weekdoelen’ worden besproken, hoe ze die gaan behalen en waar ze op dat moment mee bezig zijn. Ouders krijgen de mogelijkheid om deze sessie bij te wonen. Ron: "wij hebben dus ook geen tien minuten gesprekken meer."

 

Andere manier van lesgeven

Structuur en regelmaat vinden ze bij Innova belangrijk. Elke dag hebben de docenten om 8:15 uur een teamoverleg waarin lopende zaken besproken worden. Vervolgens start de docent om 8:30 uur met zijn coachgroep. Hierin worden mededelingen gedaan en gekeken of de leerlingen op weg kunnen. Vervolgens start de docent met individuele begeleiding waarin met de leerling doelen voor die week besproken worden. Alle leerlingen gaan na afloop terug naar het zogenoemde leerplein waar elke leerling tot 9:45 uur aanwezig is. Daarna start het reguliere lesprogramma waarbij leerlingen vanuit het leerplein naar instructiemomenten gaan. In het leerlingportaal kunnen leerlingen zien wanneer de instructiemomenten plaatsvinden en voor welk vak. Ron vertelt dat er nooit lesuitval is binnen Innova. "Als een docent ziek is zijn de leerlingen langer op het leerplein en werken ze aan hun leerdoelen. Daar zijn ook leerpleincoördinatoren om te begeleiden en toezicht houden."

 

Andere invulling van de lessentabel

Ron legt uit dat coaching een zeer essentieel onderdeel is van het onderwijsconcept binnen Innova, maar daardoor ziet de taakbelasting van een docent er ook anders uit. “Je kunt niet meer zeggen: we hebben een klas en een docent krijgt voor zijn vak drie uur per week de tijd. Elke leerling neemt een stukje formatie mee en dat bepaalt de baanomvang van de docent. Hoe groot de baanomvang is hangt af van het aantal leerlingen dat een docent begeleidt. Dat is een heel ander vertrekpunt dan bij traditioneel onderwijs.“

 

Daarnaast is Ron tevens directeur van De stedelijke mavo, een andere locatie waar nog traditioneel onderwijs gegeven wordt. “Ik werk nu vijf jaar voor Het Stedelijk Lyceum en 1,5 jaar geleden zijn we gestart met Foleta binnen de stedelijke mavo. Toen heb ik Foleta nog niet ingezet voor Innova. Immers, Foleta werkt met lessentabellen en taken en Innova niet.” Toch heeft hij contact opgenomen met Jan de Vries, Consultant Foleta en de vraag neergelegd of dit toch ingeregeld kon worden voor Innova. Hij vertelt dat ze een aantal sessies hebben gehad en een ratioberekening hebben kunnen maken zodat de lessentabel toch ingezet kan worden. “Op deze manier kan ik tevens in één oogopslag zien hoeveel ruimte een docent nog heeft en wat de baanomvang is bij het uitzetten van een vacature.”  Ook vindt Ron het belangrijk om de formatie inzichtelijk te hebben van alle vestigingen en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. “We willen tevens voorspelbaarheid richting de toekomst voor alle vestigingen inzichtelijk hebben.”

 

Lesgeven in tijden van corona

Ron ziet wel dat de manier van werken die gehanteerd wordt op Innova beter werkt in tijden van corona dan het wat traditionele onderwijs. Leerlingen hebben op Innova bijvoorbeeld minder motivatieproblemen. Ook zetten ze bij de stedelijke mavo deels al dingen in die blijken te werken op Innova. ”Volgend jaar zetten we de NPO-gelden in om een stuk coaching te bieden op de stedelijke mavo.”

 

Implementatietraject & samenwerking Foleta

Ron vertelt dat ze een sessie hebben gehad waarbij Jan de Vries, Consultant Foleta de werking van de applicatie uitgelegd heeft. Daarna zijn ze gestart met een aantal werksessies waarbij de werkwijze van Foleta in kaart werd gebracht. Tevens is Jan beschikbaar geweest voor de HR-afdeling binnen Het Stedelijk Lyceum om daar zaken in kaart te brengen. Ron vertelt dat dit erg prettig was en dat vervolgens de basis is klaargezet en de koppeling met Afas gelegd werd. Ook gaf hij de tip voor nieuwe gebruikers om taken en lessen die je uitdeelt op microniveau in beeld te hebben. Je kunt niet met de Franse slag je formatie uitdelen, aldus Ron.

 

Toekomstplannen

Ron vertelt dat ze in 2020 een Visie op Leren op Het Stedelijk Lyceum vastgesteld hebben. Dit moet voor alle zeven vestigingen passend zijn. Het geven van instructie blijft de basis van het onderwijs. Daarnaast blijft de leerling centraal staan en gaat maatwerk meer en meer geboden worden. “Het onderwijsconcept zoals we dat hanteren op Innova is de toekomst. Over tien jaar zullen we in ons reguliere onderwijs in meer of mindere mate lesgeven zoals wij dat doen op Innova."