De zomer voorbij: Foleta heeft nieuwe directeur, collega en extra gebruikersdagen

Felix Maseland | 12 september 2019

De zomervakantie is voor alle scholen inmiddels achter de rug. Middels deze dit extra nieuwsbericht willen we u op de hoogte brengen van een aantal personele wijzigingen, zaken rondom de release van september en extra gebruikersdagen in oktober.

Felix Maseland volgt Hans Kuppens op

Met ingang van 1 augustus is Felix Maseland aangesteld als nieuwe directeur van Foleta. Hij volgt Hans Kuppens op die vanaf de start van Foleta in 2002 het directeurschap heeft ingevuld.
Felix is sinds twee jaar werkzaam bij Foleta. Daarvoor was hij docent en als hoofd bedrijfsvoering lid van het management team in het voortgezet onderwijs. 
Hans is in het schooljaar 2002 - 2003 begonnen met Foleta. Onder zijn leiding groeide Foleta gestaag door als de expert op het gebied van formatieplanning in het voortgezet onderwijs en later ook in het primair en middelbaar beroepsonderwijs. Inmiddels ook al weer 64 jaar (hoewel je dat absoluut niet aan hem afziet) werd het tijd om het stokje over te dragen aan Felix. Iets wat hij met graagte en vol vertrouwen doet. Hans blijft actief bij Foleta, waar hij zich vooral bezig zal houden het schrijven van handleidingen en het verder ontwikkelen van het primair en speciaal onderwijs. 
 

Even voorstellen: Ellen Messing

Per 1 september is Ellen Messing gestart als consultant bij Foleta. Ellen begon in 1982 haar loopbaan als docent wiskunde en economie in het voortgezet onderwijs in Zierikzee. Naast het docentschap is ze daar ook 20 jaar lid van het management geweest. De laatste 11 jaar was Ellen vestigingsdirecteur van een van de VMBO scholen van ROC West-Brabant. Zij was onder andere verantwoordelijk voor personeelsbeleid, formatieplanning, organisatie en financiën. 
 

Release September & extra gebruikersdag(en)

De release van september zal in het laatste weekend van september beschikbaar zijn. Deze release bevat een groot aantal nieuwe functionaliteiten (zie vooraankondiging juli). Foleta organiseert in oktober op 3 plaatsen in Nederland extra gebruikers dagen waarin deze functionaliteiten nader worden toegelicht. U kunt zich hier inschrijven voor één van deze dagen.


De extra gebruikersdagen zullen plaatsvinden op 16 oktober in Zwolle, 21 oktober in Eindhoven en 29 oktober in Utrecht. De dagen starten om 13.30 uur met een inloop en ontvangst vanaf 13.00 uur. De eindtijd is rond 16.00 uur.


Voor de MBO gebruikers is er op 31 oktober in Utrecht een gebruikersdag gepland. Hier vind u meer informatie en kunt u zich opgeven.
 

Vooraankondiging nieuwe menu structuur Foleta

De menustructuur van Foleta zal er na de release van september overzichtelijker uitzien. De pagina voor de scholengroep is aangepast en heeft nu dezelfde soort opbouw als de pagina van de school, waarbij de nummering op scholengroepniveau is aangepast.
Op schoolniveau heeft er een verschuiving van menu’s plaatsgevonden zodat er minder gescrold hoeft te worden. De rapportages staan allemaal bij elkaar op een pagina waardoor het niet meer nodig is om te scrollen. 
 

Cursussen

Nu het schooljaar begonnen is zijn er onderdelen in Foleta waarmee u mogelijk meteen te maken krijgt. Te denken valt daarbij aan vervangingen en registratie van verlof voor het OOP.  De komende weken worden er voor deze en andere onderwerpen cursussen gegeven. Op onze cursuspagina treft u een overzicht van de cursussen die de komende periode gegeven worden.