De januaribrief: het verwerken van de informatie

Jan de Vries | 06 februari 2018

Afgelopen maand schreven wij over nut en noodzaak van de januaribrief. Deze brief verstuurt u naar alle medewerkers om te vragen naar zaken die betrekking hebben op hun inzetbaarheid in het volgende schooljaar. Denk hierbij onder andere aan eventueel verlof, de besteding van de uren van het persoonlijk budget en de werktijdfactor.

Waarschijnlijk veranderen er niet bij alle medewerkers dingen. Het is goed om alle wijzigingen tijdig door te voeren in het volgende schooljaar. De januaribrief geeft u voldoende tijd om de gewenste aanpassingen te bespreken en door te rekenen.

Menu S2.1

In Foleta worden bovengenoemde zaken aangegeven in menu S2.1 Personeel.
S2.1.1 betreft de zaken die te maken hebben met de werktijdfactor en de inzetbaarheid van de medewerker.
S2.1.2 gaat over de schaal en trede.
S2.1.3 is de plek waar de bekwaamheden vermeld staan.

S2.1.1 Aanstelling medewerker, tabblad Aanstellingen

Na het kiezen van de medewerker ziet u dat de aanstelling van de medewerker is gekopieerd uit het voorgaande schooljaar. Dit geldt niet voor alle aanstellingsregels; een tijdelijke uitbreiding wordt bijvoorbeeld niet meegenomen. Wijzigingen in de werktijdfactor dienen hier ingevoerd te worden.
Wanneer een medewerker een gedeelte van het jaar verlof opneemt worden de lessen eerst verdeeld alsof er geen sprake is van verlof. Daarna wordt het verlof ingevoerd. Via S3.1.4 Vervangingen kunnen de lessen die voor een deel van het jaar overgenomen worden erafgehaald worden.

S2.1.1 Aanstelling medewerker, tabblad PB (Persoonlijk Budget)

Wijzigingen met betrekking tot de opnamesoort van het persoonlijk budget kunt u invoeren in het tabblad PB van de medewerker.
Het is sneller om vanuit het dashboard menu S2.1.1 aan te klikken en in het overzicht direct te kiezen voor het tabblad PB. U krijgt dan een overzicht van alle medewerkers met hun PB-recht en keuzemogelijkheden. Hier kunt u snel het gewenste urenaantal invoeren bij de juiste opnamesoort.

Een aangepaste rapportage (S4.1.6) over het sparen van PB langer dan 4 jaar verschijnt na de presentatie op de gebruikersdag op 7 maart 2018.

S2.1.2 Schaal en trede

Alle medewerkers die nog een stap kunnen groeien in hun loonschaal hebben bij het kopiëren deze trede automatisch toegekend gekregen. Mochten er wijzigingen zijn in de loonschaal en daarbij behorende trede dan moet dit hier handmatig doorgevoerd worden.

S2.1.3 Bekwaamheden

Wellicht zijn er in de loop van het jaar medewerkers bevoegd geworden voor een sectie of vak. Ook hebben docenten in opleiding (io) mogelijk hun bevoegdheid gehaald. Deze wijzigingen dient u in S2.1.3 Bekwaamheden aan te brengen. Een overzicht van alle bekwaamheden die u zou kunnen gebruiken ziet u in de Foleta-support: Support: bekwaamheden

Neem voor het toevoegen van mogelijke bekwaamheden voor uw school contact op via support@foleta.nl of met de helpdesk 030 – 20 40 214.

Wellicht ook interessant

Het artikel aanpassen schooljaargegevens of het eerder verschenen artikel januaribrief: het nut en de noodzaak