De Amsterdamse Mavo aan het woord over Foleta

Sandra Polman | 09 januari 2018

Lars Hoogmoed en Martine van Hoogen zijn de oprichters van de Amsterdamse Mavo, de eerste humanistische school in Nederland. Deze nieuwe school is in schooljaar 2016/2017 gestart met 34 leerlingen in 2 klassen. Foleta sprak met Lars over de school en de rol van Foleta.

Waarom een nieuwe school beginnen?

Lars Hoogmoed: “Martine en ik komen allebei uit het mbo waar we 10 jaar hebben samengewerkt. Hier zagen we jongeren zichzelf buiten de maatschappij plaatsten, zich totaal niet betrokken voelden, een lage eigenwaarde, en het idee hadden er niet toe te doen. Als docenten waren we de periode dat deze leerlingen bij ons op school zaten bezig om dit tegen te spreken. We lieten ze vooral zien dat ze heel veel kunnen. Maar we dachten dat het beter kon. Dan moet je naar ons idee beginnen vóór het mbo, dus bij het vmbo. Omdat wij alleen vmbo-t aanbieden zijn wij een categorale mavo. Leerlingen vanuit vmbo-t zijn de toekomstige toppers op het mbo. Zij kunnen zoveel, zijn creatief, geïnteresseerd en direct.”

Lars Hoogmoed en Martine van Hoogen
Lars Hoogmoed en Martine van Hoogen

Een nieuwe school starten: hoe verliep dat?

“Als je in Nederland een school wilt stichten moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. We wilden een openbare school starten op humanistische grondslag, maar in Amsterdam bleek dat onmogelijk. De enige mogelijkheid was toen om het humanisme als nieuwe denominatie te laten erkennen. Wij hebben vervolgens gekozen voor een humanistische school vanuit pedagogisch oogpunt. We willen een school zijn die verbindt en waar onze samenleving behoefte aan heeft. Het ministerie kon zich daarin vinden. Ook het Humanistisch Verbond was blij met ons. Vervolgens moest de gemeente een pand ter beschikking stellen. Dat bleek te liggen aan de Linnaeushof. Het is een kleine school die lijkt op een klein dorpje in de stad. Iedereen wordt gezien, kinderen worden serieus genomen en er is ruimte voor persoonlijke begeleiding.”

 

Wanneer kwam Foleta in beeld?

“Nadat alle formaliteiten geregeld waren gingen we kijken naar wat we nodig hadden en hoeveel geld we zouden krijgen. We wisten: al het geld moet naar het primaire proces, er moet weinig overhead zijn en het bestuur moet onbezoldigd zijn. Maar waaraan dan wel? Dat was het moment waarop we bij Wim van de Belt van Foleta uitkwamen. Hij heeft samen met ons de organisatie van de school op poten gezet. Onze eerste ontmoeting was bij het Olympisch Stadion, omdat de school nog niet bestond. Onze visie was helder, maar door de vele vragen van Wim realiseerden we ons hoeveel we nog níet wisten. Soms heb je specialisten nodig en die vonden wij bij Foleta. Door Foleta te gebruiken, vanaf het begin, hebben we direct geleerd hoe het werkt met onderwijsfinanciën.
De ondersteuning door Wim met al zijn jarenlange school ervaring als lid schoolleiding m.b.t. formatie en roostermaker heeft ons daarbij zeker geholpen. We konden ons voordeel doen met de kennis en ervaring van Wim en de andere medewerkers van Foleta. Dit heeft er mede voor gezorgd dat onze organisatie nu goed staat.”

 

Hoe bevalt de samenwerking met Foleta?

“De samenwerking bevalt heel goed. Wij houden van persoonlijk contact en dat krijg je bij Foleta. Wij hebben op school een bord met mensen en bedrijven die voor ons belangrijk zijn. Wij noemen dat ons Pay It Forward bord. En daar hangt Foleta ook tussen. Ik vind de helpdesk en support erg fijn. Ik kan gericht vragen stellen en krijg goede antwoorden. Het programma is heel gebruikersvriendelijk en als je belt word je direct geholpen. De medewerkers denken met je mee. Foleta hanteert een vaste prijs, je hoeft niet overal extra voor te betalen. Ik ben er ontzettend enthousiast over.”

 

Is Foleta geschikt voor gebruik door een kleine school?

“Scholen denken vaak dat je groot moet zijn voordat je met Foleta kunt werken. Wij ervaren dat helemaal niet zo. Je hebt juist vanaf de start een beeld nodig. De hele bekostigingsproblematiek in Nederland is ingewikkeld voor startende scholen. Het is vaag, niemand weet hoe het allemaal zit, hoeveel je precies krijg. Foleta is hierbij juist een goed programma, omdat de cao erin verwerkt zit en je daar zelf geen inhoudelijke kennis van hoeft te hebben. Een groot voordeel is dat je in Foleta een schooljaar vooruit kunt plannen. Voordat we kijken naar het geld bouwen we eerst het schooljaar. Zo krijgen we een hele reële schatting van de begroting. Als kleine school is dit extra belangrijk, omdat een extra fte voor ons een groot financieel verschil maakt.”

 

Hoe is jullie school georganiseerd?

“We zijn gestart met 34 leerlingen, dat waren 2 klassen van 17 leerlingen. Fantastisch dat 34 gezinnen dit aandurfden! Vooraf hadden we gezegd dat we kleine klassen wilden, dat hebben we dus ook gedaan. Het spreekt mensen aan dat we doen wat we zeggen.
Inmiddels hebben we 5 klassen. We houden de groepen klein: het liefst met gemiddeld 22 leerlingen. Dit kan alleen als je geen bestuurslaag boven je hebt. Wij hebben geen ict-er, geen administratie. En je moet geen onderdeel zijn van een keten. Wij bepalen alles zelf. Het maximaal aantal leerlingen voor deze school is 280. Dit levert voordelen op pedagogisch gebied, maar nadelen qua bekostiging en examenpakketten. Wij willen een breed pakket aanbieden, dus moeten we daarvoor geld reserveren. Al het geld gaat naar het onderwijs toe. We hebben geen overhead, geen ouderbijdrage. Ouders betalen alleen voor een schoolreis. Wij proberen alle extra’s vanuit de lumpsum te betalen, omdat een ouderbijdrage in onze ogen ongelijkheid geeft. Wij willen voor iedereen toegankelijk zijn. Dit werkt nu, mogelijk moet dat in de toekomst veranderen.”

 

Hoe bevalt het leiden van de school?

“Martine en ik geven allebei nog lessen Sport en Organisatie aan de eerstejaars. Het liefst zouden wij ook lesgeven aan de hogere klassen, maar dat gaat op een gegeven moment niet meer. Wanneer nodig vervangen wij andere lessen. Kinderen zijn leuk en willen het graag goed doen. Wij scheppen de juiste omgeving daarvoor. Spreekt het je niet aan, dan is een andere school beter voor je. In Amsterdam valt daarin voldoende te kiezen. Wij hadden een duidelijk gestructureerde mavo met een heldere visie voor ogen en daar zijn we in geslaagd.”

 

Eerder verscheen het interview Bonhoeffer College aan het woord over Foleta