Basis- en overlegmodel: hoe zit dat nou eigenlijk?

Anne Kuppens | 16 oktober 2017

In de cao primair onderwijs van 1 augustus 2015 zijn het basis- en overlegmodel geïntroduceerd. Wat is nou precies het verschil tussen deze twee modellen en wat betekent dat voor de werkzaamheden van leerkrachten? We zetten het voor u op een rijtje.

Basis- of overlegmodel

Het verschil tussen het basismodel en het overlegmodel zit vooral in de lesgebonden uren voor leerkrachten. In beide gevallen is de normjaartaak van een leerkracht 1659 en werkt een leerkracht volgens het 40-urige werkweek model. De uren binnen deze 1659 worden in beide modellen net iets anders toegedeeld.

Het basismodel is het model dat eigenlijk altijd al bestond. Binnen een voltijd aanstelling van 1659, is 930 uur (en in sommige gevallen 940) bedoeld voor lessen. Afhankelijk van de opslagfactor voor lessen blijft er een vast aantal uren over voor taken.

Bij het overlegmodel is het aantal lesuren van 930 losgelaten. De directie van de school kan in overleg met de leerkracht van dit aantal afwijken. Dit betekent ook dat het aantal taakuren dat binnen de aanstelling beschikbaar is niet vaststaat, maar afhankelijk is van de toegedeelde lesuren.

 

Wat betekent dit voor het formatieproces?

Bij het overlegmodel bestaat wat meer flexibiliteit bij het toedelen van lessen en taken aan leerkrachten. Tegelijkertijd betekent dit ook dat er veel nauwer gecommuniceerd moet worden tussen directie en leerkrachten om het taakplaatje van leerkrachten rond te krijgen.

Bij het basismodel staat het aantal beschikbare uren voor een leerkracht dus vast (930 maal de werktijdfactor). Deze uren moeten aan lessen worden besteed en zijn dus niet beschikbaar voor taken. Zo komt het voor dat een leerkracht, na het verdelen van een aantal dagen aan een groep, nog 14 uur over heeft aan lesuren. Deze leerkracht moet dan nog 14 uur worden ingezet door bijvoorbeeld voor iemand anders in te vallen.

Bij het overlegmodel kan in datzelfde geval, in overleg met de leerkracht, gekozen worden voor een andere oplossing. Zo kunnen de resterende uren bijvoorbeeld worden ingezet voor een extra taak.

 

Basis- of overlegmodel binnen het schoolbestuur

Wanneer er binnen het schoolbestuur gekozen wordt voor het basismodel, dan moeten alle scholen binnen dat bestuur via het basismodel werken. Wanneer een schoolbestuur kiest voor het overlegmodel, dan kan elke school binnen dat bestuur zelf kiezen voor het basis- of overlegmodel. Dit gaat in samenspraak met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

In Foleta wordt de beschikbaarheid van leerkrachten bepaald op basis van het basis- of overlegmodel, zodat u altijd met de juiste gegevens werkt. Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het formatieproces? Neem contact met ons op voor een demo en al uw andere formatievragen.

Duurzame inzetbaarheid

Eerder verscheen het artikel Duurzame inzetbaarheid: hoe zit dat nou eigenlijk?