Aanpassingen PO per september 2020

Hans Kuppens & Ype Oosterhoff | 09 september 2020

Voor het PO is Foleta op een aantal onderdelen aangepast. Terminologie is in lijn met de CAO gebracht, een aantal processen is geautomatiseerd waardoor ze minder handelingen vergen en het is mogelijk om een opslagfactor per groep toe te kennen.

1. Weekschema

Uren weekschema worden automatisch verwerkt in andere menu’s.

In het menu met de Aanstellingen medewerker (S2.1.1) kunt u bij de tab Weekschema OP/OBP de uren per dag invoeren waarop OOP’ers, directieleden en OP’ers (b.v. de IB’er) werkzaam zijn. Dat menu heeft een andere naam gekregen: Plaatsgebonden werktijd. Bovendien is de doorrekening van dit menu aangepast. De uren worden bij invulling automatisch weergeven in menu Berekende taken (S2.2.2), op de Takenlijst (S2.2.8) en bij de Toegedeelde taken (S3.1.1). Het standaard aantal weken waarmee gerekend wordt kan in S2.2.2, bij berekende taken aangepast worden. Een individuele aanpassing kan in S2.1.1 zelf aangegeven worden, deze overschrijft dan voor die persoon de standaard. De uren die toegedeeld zijn aan de OP’ers worden ook automatisch verwerkt in het formatieoverzicht (S2.4.2). U hoeft er dus niets voor te doen.
 

2. Duurzame inzetbaarheid

Terminologie duurzame inzetbaarheid aangepast in lijn met de CAO

De benamingen van de verschillende DI-soorten waren in het programma niet altijd even consequent en helder gekozen. Op verschillende plaatsen in het programma is de terminologie conform de benaming in de cao doorgevoerd. 
 

3. Opslagfactor

Opslagfactor per groep

Geheel nieuw is de opslagfactor van een groep. U kunt een groep een afwijkende opslagfactor geven (Groepen S2.2.4) . Daar kunnen allerlei redenen voor zijn zoals een grote groep, een groep met zorgleerlingen, een groep met meerdere leerkrachten en daarom extra overleg, enzovoort. Voordeel van deze methode is dat al vroeg bij de planning, nog voordat deze groep is toegedeeld aan een leerkracht, de benodigde formatie kan worden berekend. Als er gekozen is de opslagfactor groepsafhankelijk te maken, wordt deze automatisch doorgerekend voor de leerkrachten die aan de groep gekoppeld worden. Dit hoeft dus niet meer bij de individuele leerkracht handmatig geboekt te worden.
 

4. Lessentabel kopiëren naar volgend schooljaar

Vakantieweken en verplichte vrije dagen worden automatisch ingevoerd

In het PO gebruiken we de lessentabel per week, waarin vakantieweken en verplichte vrije dagen worden ingevoerd. In een nieuw schooljaar zijn er andere vakantieweken en vallen de verplichte vrije dagen op andere data. U hoeft deze zelf niet meer aan te geven. In het nieuwe schooljaar worden de vakantieweken (per regio) en de verplichte vrije dagen automatisch ingevoerd. Andere lesvrije dagen (bv studiedagen) moeten natuurlijk wel zelf geboekt worden.