Aanpassingen op financieel gebied in het aanstellingsoverzicht S4.1.4 en S2.4.2

Marian Hoekstra | 09 september 2020

In plaats van de term kosten, wordt nu de term personele lasten gebruikt. Tevens is er in het aanstellingsoverzicht een extra kolom, bruto wtf bijgekomen.

In plaats van de term kosten, wordt nu de term personele lasten gebruikt.
Tevens is er in het aanstellingsoverzicht een extra kolom, bruto wtf bijgekomen. Deze bruto wtf is dezelfde als in het aanstellingsoverzicht S2.4.2.


Bekijk Support.


In het aanstellingsoverzicht worden de verschillende wtf soorten weergegeven. Bij de weergave in euro’s, wordt nu ook het effect op de personele lasten weergegeven.
Als bv bij betaald verlof staat aangegeven dat het effect op de personele lasten 0% is, dan wordt bij dit item ook 0 euro weergeven. Het salaris van de persoon blijft dan hetzelfde.
Een ander voorbeeld. Als een medewerker met een aanstelling van 1,0 fte betaald ouderschapsverlof opneemt van 0.2 fte (dat is 1/5 deel) en het effect op de kosten van betaald ouderschapsverlof is 38%, dan worden de personele lasten voor deze medewerker met 38% van dat 1/5 deel verlaagd.