Aanpassing salarisschalen in verband met de nieuwe CAO VO

Marian Hoekstra | 25 mei 2020

De leden van de VO-raad en onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het op 7 april jl. overeengekomen onderhandelaarsakkoord. Daarmee is de CAO VO 2020 een feit.
Voor u als Foleta gebruiker betekent dit dat Foleta de aangepaste salarisbedragen in menu S2.1.2 Schaal en trede gaat aanpassen voor het schooljaar 2020/2021.

Deze aanpassing vindt plaats in het weekend van 27/28 juni.

 

Dit heeft gevolgen voor de personele lasten. Deze kosten zullen hoger worden. Dat betekent dat in het formatieoverzicht (S2.4.2) Budget, Benodigd en Aangesteld niet meer in evenwicht zullen zijn. Volgens de VO-raad wordt de personele bekostiging in de lumpsum aangepast door het kabinet. Hoeveel dit wordt is op dit moment nog niet bekend. Het is aan te bevelen om in financiën (S2.4.1) bij de baten een bedrag op te nemen.


Tevens raden we aan om vóór eind juni van het huidige formatieoverzicht (S2.4.2) een PDF te maken om dit te kunnen vergelijken met de nieuwe situatie.
De verhoging van de eindejaarsuitkering betekent ook een mogelijke verandering van de werkgeverslasten. Deze kunt u zonodig aanpassen in schooljaargegevens (G2.2.1).

Wellicht ook voor u interessant

5 nieuwe soorten afwezigheid in S2.1.1. Aanstelling medewerker en S2.1.4 Werk en Verlofregistratie