Aanpassen schooljaargegevens

Auke Dijkstra | 06 februari 2018

In de jaarplanning van Foleta is in februari sprake van het aanpassen van gegevens in het nieuwe schooljaar ten behoeve van de formatieplanning.

In dit geval betreft het de gegevens in menu S2.2 Lessen en taken.

Voordat gegevens voor het nieuwe schooljaar kunnen worden aangepast moet dat nieuwe schooljaar eerst worden aangemaakt. Zie kopiëren schooljaar. Gegevens in vorige jaren worden niet aangepast.

S1.0.2 Scenario

Wanneer er grote aanpassingen moeten worden gedaan in het taakbeleid en de lessentabellen gaat daar in de meeste gevallen een uitgebreid besluitvormingstraject aan vooraf. U kunt in dit proces kiezen voor het aanmaken van een scenario. Daarin kunt u wijzigingen door laten rekenen, zonder deze direct door te voeren.

Als er besloten wordt om met deze nieuwe gegevens door te gaan, kan het verzoek aan Foleta gedaan worden om dit scenario om te zetten naar de live-omgeving.

Aanpassingen per menu:

S2.2.1 Schooljaargegevens

S2.2.2 AST en deskundigheidsbevordering

S2.2.3 Vakken aan sectie/opslagfactor

S2.2.4 Opleidingen

S2.2.5 Lessentabel

S2.2.6 Samenvoegen groepen

S2.2.8 Takenlijst

Wellicht ook interessant

Eerder verscheen het artikel Januaribrief: het nut en de noodzaak