25 juni: Webinar NPO-gelden overzichtelijk verwerken in Foleta en Fusyon

Jan de Vries | 10 juni 2021

Op 25 juni a.s. om 14.30 uur verzorgen wij een extra Webinar waarin de nieuwe mogelijkheden voor het administreren van lessen en taken onder een project getoond zullen worden. Met deze nieuwe mogelijkheden kunnen de gekozen NPO-interventies overzichtelijk geadministreerd en verantwoord worden in Foleta en Fusyon.

De schoolscan is gedaan, de menukaart met interventies is gepubliceerd, binnen de school worden de doelen bepaald en er worden passende interventies gekozen om de leer- en ontwikkelvertragingen te herstellen.

 

Het is van groot belang om overzicht te houden welke werkzaamheden vallen onder de reguliere formatie en wat onder het NPO.

Foleta en Fusyon bieden de mogelijkheid om het overzicht te houden door middel van de zogenaamde projecten.

 

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om het mogelijk te maken de vertaling van de interventies te verwerken in de projecten.

Het was al mogelijk om taken en vakken te koppelen aan projecten, nu komt daar de mogelijkheid bij om een deel van de klassen binnen een opleiding of een deel van de lessen te koppelen aan projecten en zodanig te kunnen verantwoorden.

 

Op veel scholen zal in bepaalde opleidingen een extra klas worden geformeerd (door een lagere splitsingsfactor) of zal de lessentabel opgehoogd worden waarbij die extra klas of les gefinancierd wordt vanuit de NPO-gelden.

 

In dit webinar zullen de nieuwe mogelijkheden aan de hand van een aantal praktijkvoorbeeld getoond worden. Aan de ene kant wordt ingegaan op hoe dit in te richten, maar ook worden de extra mogelijkheden van het formatieoverzicht getoond. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de nieuwe rapportages van dit onderdeel.

 

Inschrijven voor dit Webinar kan via deze link.

 

Wat is Fusyon?

Met Fusyon bieden wij u een modern en innovatief platform, als samensmelting van bewezen oplossingen ter ondersteuning van de processen formatieplanning, capaciteitsmanagement en roostering. Bent u reeds een ervaren en tevreden gebruiker van Foleta, maar op zoek naar een nieuwe roosterapplicatie? Klik hier voor meer informatie.