Optimaal gebruik van uw schoolbudget

Elke school werkt met een vooraf vastgesteld budget. Foleta ondersteunt u met het optimaal inzetten van het budget.

Vraag een demo aan
Foleta MBO

Foleta voor het mbo

Foleta ondersteunt u met de formatieve planning in het middelbaar beroepsonderwijs en biedt u helder inzicht in de lessenverdeling en taaktoedeling op uw school.

Lessentabel per week

Lessentabel per week

Naast de lessentabel per periode biedt Foleta de mogelijkheid om de lessentabel per week in te voeren. Hierdoor kunnen ook ‘onregelmatige’ lessen op de juiste manier gepland worden.

Koppeling met rooster

Koppeling met rooster

Foleta biedt exportmogelijkheden naar roosterpakketten van Untis, Zermelo en Masterplan. Via API-koppelingen kunnen gegevens met elkaar worden vergeleken.

Koppeling met HRM

Koppeling met HRM

Er kan gekoppeld worden met HRM-pakketten als Afas, RAET en HR2day (Merces). Met behulp van verschillijsten kan de data op elkaar afgestemd worden.

Compartimentering

Compartimentering

De cao schrijft voor dat maximaal 1200 uur aan lesgebonden activiteiten mag worden besteed. De overige 459 zijn voor taken en deskundigheidsbevordering. Foleta biedt de mogelijkheid om taken aan het 1200 (les) compartiment toe te wijzen.

Sectie login

Sectie login

Door een veelheid van autorisatie mogelijkheden kan de toedeling op verschillende niveaus plaatsvinden. De sectie kan bijvoorbeeld de lessen over haar eigen docenten verdelen. Maar dit kan ook op teamniveau of op schoolniveau plaatsvinden.

CAO

CAO

Foleta volgt de nieuwste ontwikkelingen van de cao: Persoonlijk Budget, korting startende docent en duurzame inzetbaarheid. Door de cao als uitgangspunt te nemen rekent Foleta de gegevens correct uit en maakt u altijd gebruik van de juiste gegevens.

“ Als je een beetje de structuur van je school en de structuur van het formatieproces kent, is het in Foleta gemakkelijk waar je moet zijn voor welke stap. ”

Henk de Vetter - Cals College

“ Foleta biedt voor de verschillende locaties de mogelijkheid tot het aanmaken van scenario’s om bijvoorbeeld gevolgen van aanpassingen van het taakbeleid te verkennen. ”

Ton Heijnen - Trinitas College

“ Wanneer ik gegevens invoer en die vervolgens op een andere plek binnen Foleta nodig heb, zijn de gegevens daar al ingevuld. Hierdoor heb je voortdurend inzicht in wat je doet. ”

Kitty Kalsbeek - Nordwin College

Iedereen werkt met dezelfde gegevens

In Foleta werkt iedereen met dezelfde gegevens, vanaf welke locatie u ook werkt. Foleta werkt als webapplicatie geheel online. U en uw collega’s beschikken hierdoor altijd over dezelfde data. U loopt tevens geen risico wanneer een medewerker vertrekt, de gegevens staan in een applicatie en zijn altijd overdraagbaar.Door het instellen van de juiste rollen en rechten, kan iedereen in zijn eigen gedeelte aan de slag, maar werkt iedereen wel met dezelfde gegevens.

Iedereen werkt met dezelfde gegevens
Foleta herkenbaarheid

Een herkenbaar programma

Foleta is ontwikkeld voor en door mensen uit het onderwijs.
Doordat Foleta al ruim 15 jaar dé formatiespecialist is, zult u veel van uw werkzaamheden in de applicatie herkennen. Iedere ontwikkelingsfase vindt u terug in de applicatie.

De CAO voor het onderwijs is leidend voor Foleta. Heeft u vragen dan staat ons team altijd voor u klaar via support.foleta.nl en via de helpdesk.