Financiën en formatieplanning

De resultaten van de financiële planning in een helder overzicht in Foleta. Op basis daarvan kunnen de juiste beslissingen genomen worden met betrekking tot de formatieplanning.

NO ALT

Cursusomschrijving

Financiën en formatieplanning

Locatie: incompany
Doelgroep: Medewerkers financiële administratie, controllers, bestuurders en schoolleiding, ervaring met Foleta vereist
Duur: op aanvraag
Prijs: Op aanvraag
Examen: Deze cursus wordt niet afgerond met een examen
Kwalificaties: U ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat voor deelneming.
Doel: De financiële administratie in staat stellen het resultaat van de planning optimaal te communiceren naar de schoolleiding zodat op basis hiervan de goede besluiten genomen kunnen worden en draagvlak ontstaat.

Medewerkers van de financiële administratie hebben belangrijke rol in Foleta. Zij noteren de resultaten van de financiële planning in een helder overzicht in Foleta. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe het nettobedrag, dat ter beschikking staat voor het verzorgen van lessen en taken tot stand is gekomen. Op basis daarvan kunnen de juiste beslissingen genomen worden met betrekking tot de formatieplanning.

Studieprogramma

  • Financiële codering met als doel een optimale aansluiting op de financiële administratie
  • Coderingen en opzet van de projectadministratie
  • Schaal & trede van alle medewerkers. Met brutolonen, werkgeverslasten en gebruik van werkelijk loonkosten
  • Financiën: kosten van inzetbaarheid en kosten van niet-inzetbaarheid, reservering voor vervangingen, inkomsten en boekingen van projecten
  • Rapportages: kosten per taak, kostenplaatsen, aanstellingsoverzicht in euro's, aanstellingsoverzicht per maand, benchmark met financiële kengetallen per school en bestuur, aanstellingsoverzicht projecten

In de cursus ligt de nadruk op de praktische verwerking in Foleta.

Bekijk de algemene cursusvoorwaarden

Schrijf u in

Er staan momenteel geen cursussen gepland.

Cursus op maat

Liever een cursus op maat? Foleta verzorgt ook cursussen online of op locatie!

Aanvragen