Financiën en formatieplanning

Van begroting naar fte voor lessen en taken. Medewerkers van de financiële administratie hebben een rol in Foleta, een zeer belangrijke rol. Zij noteren de resultaten van de financiële planning in een helder overzicht in Foleta. Waarin duidelijk gemaakt wordt hoe het nettobedrag dat ter beschikking staat voor het verzorgen van lessen en taken tot stand is gekomen. Transparantie heeft een positief effect op het nemen van goede beslissingen en op het draagvlak in de organisatie.

NO ALT

Cursusomschrijving

Financiën en formatieplanning

Locatie: incompany
Doelgroep: Medewerkers financiële administratie, controllers, bestuurders en schoolleiding, ervaring met Foleta vereist.
Duur: op aanvraag
Prijs: Op aanvraag
Examen: Deze cursus wordt niet afgerond met een examen
Kwalificaties: U ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat voor deelneming.
Doel: De financiële administratie in staat stellen het resultaat van de planning optimaal te communiceren naar de schoolleiding zodat op basis hiervan de goede besluiten genomen kunnen worden en draagvlak ontstaat.

Medewerkers van de financiële administratie hebben een rol in Foleta, een zeer belangrijke rol. Zij noteren de resultaten van de financiële planning in een helder overzicht in Foleta.  Waarin duidelijk gemaakt wordt hoe het nettobedrag dat ter beschikking staat voor het verzorgen van lessen en taken tot stand is gekomen. Transparantie heeft een positief effect op het nemen van goede beslissingen en op het draagvlak in de organisatie.

Studieprogramma

  • Financiële codering met als doel een optimale aansluiting op de financiële administratie
  • Coderingen en opzet van de projectadministratie
  • Schaal & trede van alle medewerkers. Met brutolonen, werkgeverslasten en gebruik van werkelijk loonkosten
  • Financiën: kosten van inzetbaarheid en kosten van niet-inzetbaarheid, reservering voor vervangingen, inkomsten en boekingen van projecten
  • Rapportages: kosten per taak, kostenplaatsen, aanstellingsoverzicht in euro's, aanstellingsoverzicht per maand, benchmark met financiële kengetallen per school en bestuur, aanstellingsoverzicht projecten

In de cursus ligt de nadruk op de praktische verwerking in Foleta.

Bekijk de algemene cursusvoorwaarden

Schrijf u in

Er staan momenteel geen cursussen gepland.

;