Basiscursus prognose en strategische personeelsplanning

Tijdens deze basiscursus leert u effectief gebruik te maken van de module prognose ten behoeve van het zo nauwkeurig mogelijk vaststellen van de formatie voor het volgende schooljaar.

NO ALT

Cursusomschrijving

Basiscursus prognose en strategische personeelsplanning

Locatie: WTC gebouw in Arnhem
Doelgroep: gebruikers van Foleta, ervaring met Foleta vereist.
Duur: 1 dag van 9:30 tot 15:30 uur
Prijs: €395,00
Examen: Deze cursus wordt niet afgerond met een examen
Kwalificaties: U ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat voor deelneming.
Doel: Het effectief gebruiken van de module prognose ten behoeve van het zo nauwkeurig mogelijk vaststellen van de formatie voor het volgende schooljaar.

Bij deze cursus komen twee prognoses aan bod die u met behulp van Foleta kunt maken:

  1. Een prognose voor het volgende cursusjaar van de grootte van de opleidingen in de onderbouw en de groepsgrootte in de bovenbouw.

    Deze berekening, die onder andere is gebaseerd op de 1 oktobertelling, kunt u in het najaar al maken. Ruim voor de aanmelding voor het volgende schooljaar op gang komt, krijgt u met dit prognoseoverzicht al een tamelijk betrouwbaar overzicht van de lesvraag voor het volgende cursusjaar.

     
  2. Een prognose van de aantallen lessen per sectie voor de komende vijf jaren, waarbij rekening wordt gehouden met het personele verloop en met de verwachte krimp of groei van het leerlingenaantal. 

    De resultaten van deze langetermijnprognose kunt u gemakkelijk uitsplitsten naar bekwaamheid (eerste- of tweedegraadssector) of naar de aard van het dienstverband (vast of tijdelijk).
    De overzichten kunnen niet alleen per vestiging of per scholengroep, maar ook per bestuur worden gegenereerd. De waarde van informatie van deze prognose neemt toe naarmate er meer vestigingen of scholengroepen bij betrokken zijn.

Onder strategische planning verstaan we een planning op lange termijn. Gebaseerd op statistieken.

Behalve het maken van deze prognose-resultaten, krijgt u tijdens de cursus ook inzage in de manier waarop de statistische prognose tot stand komt. Dit helpt u niet alleen bij het interpreteren van de resultaten, maar ook (indien gewenst) bij het bijsturen van deze resultaten.

Omdat de nadruk ligt op de praktische verwerking is er tijdens de cursus gelegenheid om allerlei doorstroomgegevens in te vullen of in te lezen in de prognosemodule van uw eigen school. Een week voor de cursus krijgt u te horen welke gegevens uit de leerlingenadministratie u moet meenemen.

Vanzelfsprekend is er tijdens de cursusdag voldoende ruimte om ervaringen m.b.t. prognoses met elkaar te delen.

 

Voor de lunch wordt gezorgd. U wordt verzocht uw eigen laptop mee te nemen. Een tablet is niet geschikt voor de cursus.

Bekijk de algemene cursusvoorwaarden

Cursus op maat

Liever een cursus op maat? Foleta verzorgt ook cursussen online of op locatie!

Aanvragen