De cursussen van Foleta

Foleta biedt met ingang van het schooljaar 20/21 cursussen op verschillende manieren aan. Uitgangspunt is dat de cursussen die zich daarvoor lenen op ons kantoor (Arnhem) worden gegeven, maar ook online worden aangeboden. Let op: alle opleidingen worden tot nader bericht online aangeboden.

Gepersonaliseerd leren

Cursusoverzicht

De basis van Foleta in het VO

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dag van 9:30 - 15:00 uur

Prijs: €438,95

U leert o.a. vaardig om te gaan met het programma, hoe de benodigde formatie tot stand komt en in evenwicht wordt gebracht met het budget en de aanstellingen. Vacatures worden berekend en lessen en taken worden toegedeeld.

Bekijk volledige cursus

Workshop: Hoe leer ik werken met Foleta formulieren (waaronder de januaribrief), VO

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 tot 12:00 uur of van 13.00 tot 15.30 uur

Prijs: €327,86

U leert hoe u formulieren maakt in de module Foleta formulieren. U gaat aan de slag met het maken, bewerken, verplaatsen, verwijderen van vragen, gebruik van verschillende vraagsoorten en de januaribrief.

Bekijk volledige cursus

Vervangingen

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dag van 9:30 tot 15:00

Prijs: €438,95

Een docent valt uit en u heeft vervanging nodig. Hoe registreert u dit in Foleta en hoe weet u of er nog collega’s zijn die uren over hebben en dus beschikbaar zijn. Wat gebeurt er als lessen komen te vervallen? Dit leert u tijdens de cursus vervangingen.

Bekijk volledige cursus

Foleta en het rooster van Untis

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 tot 12:00 uur of van 13:00 tot 15:30 uur

Prijs: €327,86

Tussen Foleta en Untis bestaan verschillende uitwisselmogelijkheden. Tijdens de cursus leert u hoe dit in Foleta werkt. Ook het exporteren en synchroniseren van roosterinformatie tijdens het roosterproces zal besproken worden.

Bekijk volledige cursus

Levensfasebewust personeelsbeleid: Persoonlijk Budget (VO)

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dag van 9:30 tot 15:30 uur

Prijs: €438,95

Uw personeel heeft een persoonlijk budget. Dit kan onder andere worden ingezet voor verlening ouderschapsverlof of juist laten uitbetalen. Hoe registreert u dit in Foleta. Waar moet u opletten en wat zegt de cao hierover.

Bekijk volledige cursus

Basiscursus prognose en strategische personeelsplanning

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dag van 9:30 tot 15:30 uur

Prijs: €438,95

Tijdens deze basiscursus leert u effectief gebruik te maken van de module prognose ten behoeve van het zo nauwkeurig mogelijk vaststellen van de formatie voor het volgende schooljaar.

Bekijk volledige cursus

Registratie OOP jaartaak en overuren

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 uur tot 12:00 uur of van 13:00 uur tot 15:30 uur

Prijs: €327,86

Tijdens de cursus leert u werken met de mogelijkheden van de module aan de hand van een aantal cases.

Bekijk volledige cursus

Foleta en het rooster van Zermelo

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 tot 12:00 uur of van 13:00 tot 15:30 uur

Prijs: €295,00

Tussen Foleta en Zermelo bestaan verschillende uitwisselmogelijkheden. Tijdens de cursus leert u hoe deze uitwisseling in Foleta werkt. Ook het exporteren en synchroniseren van roosterinformatie tijdens het roosterproces zal besproken worden.

Bekijk volledige cursus

Workshop Keuzevak

Locatie: Locatie

Duur: Voor scholen die gebruik maken van Keuzevak bieden we workshops op locatie gericht op de inrichting van Keuzevak. Het doel van deze workshop is om Keuzevak zó te leren gebruiken, dat je tijdig inzicht krijgt in betrouwbare prognoses voor je formatieproces.

Prijs: Op aanvraag

Keuzevak: waarin de prognose en de vakkenkeuze van leerlingen geadministreerd worden. Met de combinatie van deze gegevens kan in Foleta vervolgens doorgerekend worden wat het aantal lessen moet zijn dat volgend schooljaar ingepland moet worden.

Bekijk volledige cursus

Maak uw eigen januaribrief voor Primair en Speciaal onderwijs

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 tot 12:00 uur of van 13:00 tot 15:30 uur

Prijs: €295,00

Voor de planning van het nieuwe schooljaar vraagt u bij medewerkers verschillende gegevens op. In deze workshop leert u hoe een standaard vragenlijst gebruikt en aanpast voor uw eigen situatie.

Bekijk volledige cursus

Financiën en formatieplanning

Locatie: incompany

Duur: op aanvraag

Prijs: Op aanvraag

De resultaten van de financiële planning in een helder overzicht in Foleta. Op basis daarvan kunnen de juiste beslissingen genomen worden met betrekking tot de formatieplanning.

Bekijk volledige cursus

Workshop Analyseer Rooster Zermelo

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 tot 12:00 uur of van 13:00 tot 15:30 uur

Prijs: €295,00

Als het rooster is gemaakt is het van belang om na te gaan of wat er in Foleta staat ook overeenkomt met wat er in het rooster staat.

Bekijk volledige cursus

Plannen en formeren met Foleta in het MBO

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dag van 9.30 tot 15.00 uur.

Prijs: €395,00

U leert de opbouw van het Foleta kennen en de samenhang tussen de verschillende onderdelen.

Bekijk volledige cursus

Workshop Analyseer Rooster WebUntis

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 tot 12:00 uur of van 13:00 tot 15:30 uur

Prijs: €295,00

Als het rooster is gemaakt is het van belang om na te gaan of wat er in Foleta staat ook overeenkomt met wat er in het rooster staat.

Bekijk volledige cursus

De basis van Foleta in het PO

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dag van 9.30 tot 15.00 uur

Prijs: €395,00

Tijdens deze cursus voor het Primair onderwijs leert u het programma kennen en ermee werken. Aan het einde van de dag heeft u een goede start gemaakt met de formatieplanning, les- en taaktoedeling op uw school.

Bekijk volledige cursus

Cursus op maat

Liever een cursus op maat? Foleta verzorgt ook cursussen online of op locatie!

Aanvragen