De cursussen van Foleta

Foleta biedt verschillende cursussen aan. De cursussen variëren in niveau en worden gegeven in Arnhem. Wilt u liever op eigen locatie een cursus volgen? Neem dan contact op met de helpdesk.

Foleta cursussen

Cursusoverzicht

De basis van Foleta in het VO

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dag van 10:00 - 16:00 uur

Prijs: €395,00

Tijdens deze cursus leert u basis van Foleta. U leert vaardig om te gaan met het programma, leert hoe de benodigde formatie tot stand komt en in evenwicht wordt gebracht met het budget en de aanstellingen. Vacatures worden berekend en lessen en taken worden toegedeeld. Ten slotte worden stappenplan en benchmark behandeld en maakt u kennis met enkele belangrijke modules.

Bekijk volledige cursus

Workshop: Hoe leer ik werken met Foleta formulieren (waaronder de januaribrief).

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 tot 12:00 uur of van 13.00 tot 15.30 uur

Prijs: €225,00

Tijdens deze workshop leert u hoe u formulieren maakt in de module Foleta formulieren. U gaat aan de slag met het maken, bewerken, verplaatsen en verwijderen van vragen. U leert hoe de verschillende vraagsoorten kunnen worden gebruikt. Daarnaast leert u de beginselen van het aanbrengen van condities en de logistiek van vragen en antwoorden. Met deze basiskennis bent u o.a. in staat om de standaard januaribrief van Foleta aan te passen aan uw eigen wensen voor deze brief.

Bekijk volledige cursus

Vervangingen

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 10:00 tot 13:00 uur of van 13:00 tot 16:00 uur

Prijs: €225,00

Een docent valt uit en u heeft vervanging nodig. Hoe registreert u dit in Foleta en hoe weet u of er nog collega’s zijn die uren over hebben en dus beschikbaar zijn. Wat gebeurt er als lessen komen te vervallen? Dit leert u tijdens de cursus vervangingen.

Bekijk volledige cursus

Foleta en het rooster van Untis

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 tot 12:30 uur of van 13:00 tot 16:00 uur

Prijs: €295,00

Tussen Foleta en Untis bestaan verschillende uitwisselmogelijkheden, waaronder het kunnen vergelijken van geplande lessen in Foleta met de geroosterde lessen in Untis. Tijdens de cursus leert u hoe dit in Foleta werkt. Ook het exporteren en synchroniseren van roosterinformatie tijdens het roosterproces zal besproken worden.

Bekijk volledige cursus

Levensfasebewust personeelsbeleid: Persoonlijk Budget (VO)

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dag van 10:00 tot 14:30 uur

Prijs: €295,00

Uw personeel heeft een persoonlijk budget. Dit kan onder andere worden ingezet voor verlening ouderschapsverlof of juist laten uitbetalen. Hoe registreert u dit in Foleta. Waar moet u opletten en wat zegt de cao hierover. Dit wordt besproken in de cursus levensfasebewust personeelsbeleid: Persoonlijk Budget.

Bekijk volledige cursus

Basiscursus prognose en strategische personeelsplanning

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dag van 10:00 tot 15:30 uur

Prijs: €395,00

Tijdens deze basiscursus leert u effectief gebruik te maken van de module prognose ten behoeve van het zo nauwkeurig mogelijk vaststellen van de formatie voor het volgende schooljaar.

Bekijk volledige cursus

Registratie OOP jaartaak en overuren

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 uur tot 12:00 uur of van 13:00 uur tot 15:30 uur

Prijs: €225,00

Tijdens de cursus leert u werken met de mogelijkheden van de module aan de hand van een aantal cases.

Bekijk volledige cursus

Foleta en het rooster van Zermelo

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 9:30 tot 12:30 uur of van 13:00 tot 16:00 uur

Prijs: €295,00

Tussen Foleta en Zermelo bestaan verschillende uitwisselmogelijkheden, waaronder het kunnen vergelijken van geplande lessen in Foleta met de geroosterde lessen in Zermelo. Tijdens de cursus leert u hoe deze uitwisseling in Foleta werkt. Ook het exporteren en synchroniseren van roosterinformatie tijdens het roosterproces zal besproken worden.

Bekijk volledige cursus

Workshop Keuzevak

Locatie: Arnhem

Duur: 10.00 uur - max. 15.30 uur. Incl. lunch

Prijs: €395,00

Keuzevak is de applicatie van Foleta waarin de prognose en de vakkenkeuze van leerlingen geadministreerd worden. Met de combinatie van deze gegevens kan in Foleta vervolgens doorgerekend worden bij het bepalen van het aantal lessen dat volgend schooljaar gepland moet worden.

Bekijk volledige cursus

Maak u eigen januaribrief voor Primair en Speciaal onderwijs

Locatie: WTC gebouw, centraal station Arnhem, 7e verdieping.

Duur: 3,5 uur

Prijs: €225,00

Voor de planning van het nieuwe schooljaar vraagt u bij medewerkers verschillende gegevens op. In deze workshop leert u hoe een standaard vragenlijst gebruikt en aanpast voor uw eigen situatie.

Bekijk volledige cursus

Financiën en formatieplanning

Locatie: incompany

Duur: op aanvraag

Prijs: Op aanvraag

Van begroting naar fte voor lessen en taken. Medewerkers van de financiële administratie hebben een rol in Foleta, een zeer belangrijke rol. Zij noteren de resultaten van de financiële planning in een helder overzicht in Foleta. Waarin duidelijk gemaakt wordt hoe het nettobedrag dat ter beschikking staat voor het verzorgen van lessen en taken tot stand is gekomen. Transparantie heeft een positief effect op het nemen van goede beslissingen en op het draagvlak in de organisatie.

Bekijk volledige cursus

De basis van Foleta in het PO

Locatie: WTC gebouw in Arnhem

Duur: 1 dagdeel van 13.00 tot 16.00 uur

Prijs: €225,00

Tijdens deze cursus voor het Primair onderwijs leert u het programma kennen en ermee werken. Aan het einde van de dag heeft u een goede start gemaakt met de formatieplanning, les- en taaktoedeling op uw school.

Bekijk volledige cursus
;